The Shield

by. Prof. Kithaka Wa Mberia

Through the mind’s eye

Behold distant skies!

Discern you, a cataclysm

Staring at us

Like bubonic plague provoked

Arrogant chemicals

Masticate the ozone

Like armies of ants

In an invasion of a roof

Of rafters

Were it we

Who, with know-how

Assembled the ozone in sky

And hang it in the skies

Like a master builder

Thatching a roof

This cloud of anxiety

Wouldn’t be this heavy

In the weighing scales of the heart

For the expertise to invent

Is knowledge to rectify

But Ozone, oh Ozone,

We found you in place!

Without hurting my minds

With painful payments

You accepted sheltering us

From dangerous stomach gases

Born of the sun’s abdomen

Thank you, shield of life

You, sheltering us from fatality

Like invincible bunker

Concealing the citizens

From missiles

Of terrible brigades

Oh, we humanfolk!

With foolhardy technology

We enfeeble your health

While death, our enemy

Gazes at us 

Ready to attack
Ngao

Kwa macho ya akili

Tazama anga za mbali!

Unaona jinsi janga

Linavyotukodolea macho

Kama tauni iliyochokozwa?

Kemikali jeuri

Zinatafuna Ozoni

Kama majeshi ya mchwa

Yaliyovamia paa

La kombamoyo

Ingelikuwa ni sisi

Ambao kwa ujuzi wetu

Tuliunda Ozoni

Tukaitundika angani

Kama mjenzi mahiri

Akiezeka paa la nyumba

Hili wingu la wasiwasi

Lisingelifikia huu uzani

Katika ratili ya moyo

Kwani kujua kuunda

Ni kujua kurekebisha

Lakini Ozoni, ewe Ozoni

Tilikukuta ulipo!

Bila kutuumiza akili

Kwa uchungu wa malipo

Ulikubali kutukinga

Kutokana na uzushi hatari

Kutoka tumbo la jua

Asante, ngao ya uhai

Unayetulinda kutokana na mauti

Kama handaki imara

Ikisitiri wakazi wa mji

Kutokana na makombora

Ya vikosi vikali

Ole wetu, sisi binadamu!

Kwa teknolojia jeuri

Tunakulegeza afya

Huku adui mauti

Akituangalia

Tayari kutushambulia