Reta-retaso

by. Mr. Alfred Aguinaldo Yuson

Buo siya dati bago tinibag
na parang batong mga berdugo.
 
Mula sa kanyang kahon naglabasan 

ang pali-palitong posporo, kanya-kanyang liyab

hanggang lingid sa dilim ng kabuuan.
 
Ngayo’y magkahiwalay tayo tulad ng mga pilak
sa mangasul-ngasulna arkipelago.
 
Pakyawin mo man o kunin ng paiyakan
ay pare-pareho pa rin tayong mga bahagi
na kaisa-isang hiwaga.
 
Mga putol-putol, mga ulol, sa kislap at kisapmata’y gahol. 

Mga punit-punit na kamunduhan —
tila pa-solo-solo
peropala’ysabay-sabay

sasampayan at pa-ocho-ocho.

Kasi’yiisangbalot ng tao.